Mark

Kommuner växer och det byggs nya hus, lekparker, skolor, skateboardramp och diverse saker som lyfter staden och ingår i stadsplaneringen, samtidigt som hundägare bara väntat på att en stor fräsch, hundpark tillslut ska dyka upp. FRAM TILLS IDAG! För nu finns äntligen Dogpark, ett beprövat koncept som piffar upp ett stort område i er kommun och skapar både ett mervärde och en tillgänglighet för kommunens hundägare.

Varför Dogpark i er kommun?

 • Frisk luft för djur och människor
 • Det är ingen förorenad verksamhet
 • Öppnar till möten mellan människor och djur, det är en plats för hundägare och hundar att mötas på.
 • Det ger en möjlighet att låta sin hund springa fritt och träffa andra hundar. Och I tätbebyggda områden är det ju koppeltvång och svårt att släppa hundar lösa på annat sätt.
 • Hundarna riskerar inte att störa vilda djur.
 • Övriga allmänna ytor blir renare
 • Hundrädda människor blir tryggare
 • Social samvaro mellan hund och hundägare ökar
 • Rörelsehindrade får större möjlighet rasta sina hundar
 • Hundar får intellektuell stimulans av att umgås med andra hundar

Dogpark Uddevalla

Bilden visar hur Dogpark Uddevalla är uppbyggd. Nedan kan du läsa mer om de krav och önskemål vi har i och runt parken. 

Det här måste finnas:

 • Mobilnät (bra täckning)
 • Parkering och andra bra parkeringsmöjligheter
 • Nära bilväg
 • Ej höga ljud/skott (- Ej nära skjutplats)
 • Bra stabil mark som inte blir geggig (lera)
 • Öppna ytor, lite skog helt ok
 • Plana ytor och kullar helt ok
 • El
 • Minst 10 000 kvm
 • Möjlighet att arrendera mark
 • Det här är bra om det finns:

 • Nära friluftsområde
 • Ej hus/grannar i närheten
 • Skugga vid olika partier
 • Mygg/knott fritt?
 • Skog och naturstigar
 • Tillgång till bad och dricksvatten?
 • Busstillgång