Hundparkskoncept


DOGPARK hundparkutrustning
Trygg, rolig, stimulerande lek och träning för hundar i alla åldrar på en enda mötesplats.

Vi är experter på hundparksutrustning

Finns det något som ger så mycket glädje och energi som lekande hundar? Inget bostadsområde, ingen park, kommun, camping eller köpcentrum är komplett utan en rolig, inspirerande och trygg hundlek- och träningsplats. Vi producerar och installerar fantasifull och säker hundparkplatsutrustning av högsta kvalitet – för att hundarna ska ha roligt och få röra på sig och för att du som matte och husse eller du som är hundvakt eller jobbar med hundar i din yrkesroll ska kunna känna dig trygg. Hundens lek och träning är allvar för oss!

Företräder du en camping, köpcentrum eller kanske en bostadsrättsförening eller planeringsgrupp inom kommunen? Vi kan hjälpa dig med hundparksutrustning som höjer livskvaliteten för både hundar och människor i ditt område. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig tillrätta!


Aktivitetsprylar, agility, stora ytor, hundgym, hundövningar och mycket annat  – hos oss hittar du allt som behövs för att hundar i alla åldrar ska kunna ha roligt men samtidigt kunna leka och träna säkert. Våra produkter är av högsta kvalitet och finns i många olika utföranden. Vi tillhandahåller även helhetslösningar som temahundparker, alltid med fokus på både lekglädje och säkerhet.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda i form av hundparkutrustning!


Tillverkning, installation, tillsyn och service

Vi är heltäckande inom design, tillverkning och installation av hundparksutrustning och har mer än 2 års erfarenhet av branschen. Vi erbjuder även löpande översyn och underhåll av befintliga hundparker, för att se till att de fortsätter vara säkra och fungera som de ska, Vi gör helt enkelt allt för att hundarna och ägarna ska få en trygg och inspirerande lek- och träningsstund ute i det fria.

Vi har dessutom ett stort sortiment av produkter som är anpassade för lek och träning även för hundar  med funktionsnedsättning. Alla ska kunna vara med och leka, träna och umgås !

När vi anlägger en hundpark tar vi hand om hela processen. Vi skissar, projekterar, anlägger hundparken för att uppfylla högt ställda krav på både funktion och säkerhet. Dessutom kan vi besiktiga hundpsrkerna och ta hand om det viktiga löpande underhållet.

Vi specialanpassar alltid en hundpark utifrån platsen där den anläggs. Vi har kunskapen, erfarenheten, utrustningen och maskinerna som behövs för att utföra arbetet korrekt. I arbetet ingår ett flertal moment som schaktningar, plantering samt montering av redskap och utrustning.

Hållbar hundparksutrustning för hundar i alla åldrar

Tack vare våra många år i branschen har vi sedan länge den erfarenhet och kompetens som behövs för att anlägga en hundpark, från planering till färdigt projekt. Våra hundparker har något för alla hundar, och dess ägare. Våra produkter innefattar allt som kan tänkas behövas på en välutrustad hundpark, från aktivitetsprylar och hundgym till stora öppna springytor och mycket annat. Vi har dessutom flera specialprodukter att erbjuda för den som vill erbjuda en riktigt unik hundpark.

På våra hundparker finns trygg och rolig lek och träning för de allra minsta raserna såväl som för de hundar som börjar närma sig unghundsåren. Det gör att de passar utmärkt på till exempel campingar, på köpcentrum eller i offentliga miljöer som parker. Hundparkerna utformas alltid för att passa alla, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar.

Säkert för hundarna, tryggt för hundägarna.

Just säkerheten är en aspekt som man inte får slarva med när det handlar om hundparker. Varje år sker olyckor på olika kommunala hundparker. Många av dessa leder till att hundar tvingas till akutsjukvård. Ett flertal av dessa olyckor beror på att man inte har tydliga riktlinjer och regler för parken och framförallt ingen som har ett huvudansvar. Vårt arbete med säkerhet kring hundparkerna syftar till att minimera dessa olycksrisker.

Siffrorna talar sitt tydliga språk – kvalitativ hundparksutrustning och regelbunden tillsyn och service är ett måste. Bra hundparker och tillsyn bör alltid vara prioriterat av campingar, köpcentrum kommuner och andra som har ansvar för hundparker.

Det är ägaren till en hundpark som har ansvar för att hundparken upprätthålls i bra och säkert skick. Den kommun, köpcentrum, bostadsbolag eller bostadsrättsförening som beställer en hundpark har alltså detta ansvar. Som er samarbetspartner ser vi till att ni som kund uppfyller de krav på säkerhet som finns och erbjuder en trygg och säker lekmiljö för användarna, det vill säga hundarna.


Vi projekterar, anlägger och renoverar hundparker.
Upplägg

Välj mellan dessa alternativ:

  1. Ni bygger och dogpark driftar (får gratis markhyra på vår egna dogpark)
  2. Dogpark bygger parken och ni driftar den

Övrigt:

  • Ni bygger hundpark som vanligt själv (Men inte konkurrera) hitta en koppling tex prova på biljetter alt att DP säljer sponsringsskyltar
  • Kommunen bokar plats och betalar en hyra till Dogpark