GDPR

Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt GDPR

GDPR

Personuppgiftsansvarig är Dogpark, Skogsliden 28, 451 77 Uddevalla. Telefonnummer till kundtjänst och växel: 0733-755 990. Har du frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter, ber vi dig i första hand kontakta dataskyddsombudet via mejl på info@dogpark.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du kontakta Datainspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via mejl datainspektionen@datainspektionen.se.

Dogpark´s register är konfidentiella. Den information vi har om dig som medlem såsom kontaktuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att bjuda in dig till seminarier och event samt ge dig tillgång till information om dogpark. Vi lämnar inte ut information om våra fd eller nuvarande medlemmar till tredje part utan deltagarens personliga godkännande. Om du erhåller information och inte vill få mer från Dogpark eller tredje part godkänd av Dogpark så kan du enkelt avregistrera dig. Alla våra utskick innehåller information om hur du går tillväga.

Informationen om dig som är intresserad av Dogpark och som blir medlem på Dogpark, lagras och används under den tid du har ett intresse att få information. Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik. Med modern informationsteknik menas i dag kontaktvägar som e-post.

Som medlem kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till:

Att: GDPR-Ansvarig
Dogpark Uddevalla
Skogsliden 28
451 77 Uddevalla