Dogpark Uddevalla öppnar våren 2021

Regler

Möjligheten att tillbringa tid i hundparken bygger på tillit till och förtroende för dig som medlem, vilket innebär att du har ett eget ansvar att följa våra regler. Vår starka förhoppning är att du ser tillgången till parken som en stor förmån som du är rädd om. När du blir medlem så accepterar du automatiskt dessa trivselregler. Reglerna är skapade för att alla besökare ska få en trevlig upplevelse tillsammans med sin hund. Välkommen!
HÄNSYN, ANSVAR OCH RESPEKT
 • Visa hänsyn och kom ihåg att anläggningen är öppen för alla medlemmar att använda.
 • Förbjudet att släppa in någon i entrén - alla måste var och en logga in själva. Logga in, gå in, stäng dörren. Viktigt!
 • All lek sker under eget ansvar.
 • Dogpark Uddevalla har en nollvison gällande hundslagsmål men skulle ett hundslagsmål mot förmodan uppstå, gå bestämt fram utan att skrika. TIPS! Lyft upp bakbenen på varsin hund och invänta till de släpper varandra - dra inte. 
 • OM olyckan skulle vara framme så är hundägarna ansvariga för skador som orsakas av hunden (hundarna).
 • Låt inte din hund skälla i onödan och störa omgivningen.
 • Observera att det skall vara tyst mellan kl. 22.00-07.00.
 • Går hundleken överstyr, se till att hundarna lugnar ner sig.
 • Rör er gärna alla runt i parken och ge hundar utrymme. 
 • Var rädd om hundparken.
 • Visa hänsyn till hundar och människor.
 • Du släpper din hund lös på eget ansvar och vistas i hundparken på eget ansvar.
PARKEN
 • Dogpark förbehåller sig alltid rätten att bestämma över parken som tex kurser, antal aktiviteter, öppettider, priser och om parken ska bokas till träffar som tex valpträffar/tematräffar, men då är den andra parken öppen. 
 • Var försiktig med alla Dogpark´s prylar och behandla allt med varsamhet och sunt förnuft. Om något går sönder, meddela oss direkt. 
 • All utrustning man använt under träning ska även plockas bort när man är klar och läggas prydligt på sin plats.
 • Alla medlemmar får vara i hundparken. Detta gäller när du kommer till parken:
1.) Håll hunden kopplad fram till "slussen"
2.) Ta av allt koppel
3.) Släpp in hunden 
 • Hindren kan vara svåra för en del hundar, var försiktiga. 
 • Det är inte tillåtet att använda hundparken för organiserad kursverksamhet som stänger ute enskilda hundägare. 
 • Om du ser en hund bajsa men där ägaren inte ser detta, gör hen uppmärksam på detta. Vi alla måste hjälpas åt att hålla parken ren.
 • Rökning förbjudet inne i parken.
 • Parken har olika inhägnader för stora hundar och för små hundar / gamla hundar. 
 • Var noga med att stänga grindarna efter dig.
 • Hundparken ska inte användas som en toalett.
 • Släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning till hundparken.

DIN HUND
 • Låt inte din hund gräva gropar (förutom där det är tillåtet) och ifall så skulle hända, fyll dem. De är en säkerhetsrisk.
 • Ta inte med mat eller leksaker till dig själv eller din hund i den stora hundparken. Träningsgodis är tillåtet.
 • Se till att hunden är fullt vaccinerad och försäkrad.
 • Förbjudet att hundar "rider" på varandra.
 • Viktigt att din hund inte är full av energi innan den kommer in till hundrastgården. Se till att promenera innan och göra av med överskottsenergi för att undvika konflikt med andra hundar.
 • Om din hund löper eller är sjuk får den inte vara i hundparken. 
 • Valpar som är från 4 månader och uppåt är välkomna.
 • Max 2 hundar per ägare åt gången. 
 • Hundar får inte vara kopplade i parken.
 • Aggressiva hundar är förbjudet. Hundar som uppvisar dessa beteenden måste kopplas och tas bort från parken utan diskussion. Nolltolerans mot hundslagsmål, bita andra hundar och människor. Kontakta oss om du vill ha hjälp att träna bort dessa beteenden.
 • Ägare måste kontrollera sin hund och dess handlingar.
 • Håll uppsikt över din hund och plocka upp efter den.
 • Viktigt att hålla röstläget nere, det är förbjudet att skrika eller gapa på hundarna oavsett vad som händer.
 • Ta gärna med en bärbar vattenskål till din hund, finns även engångsskålar vid entrén.
 • Hunden ska vara rastad innan den släpps in till parken och kopplad när ni lämnar området. 
 • En liten hund är under 40 cm hög och väger under 15 kg. Förbjudet med en stor hund på små hundarnas park med undantag för gamla hundar. En liten hund kan, på ägarens ansvar, vistas på stora hundarnas park.
 • Ansvaret för hunden i hundparken är alltid hos den som kommer med hunden.
MEDLEMSSKAP
 • Borttappad tagg ersätter vi genom att du betalar in 100 kr och skriver ditt medlemsnr.
 • Medlemskap betalas alltid in i förskott antingen via faktura eller swish.
 • Endast medlem med giltigt tagg får vistas i parken.
 • Åldersgränsen för parken är 16 år och barn 0-15 år tillsammans med vuxen.
 • Du får inte släppa in härliga typer som inte är medlemmar.
 • Taggen är personlig och du får inte låna ut det till någon annan person förutom de familjemedlemmar ni meddelade till oss.
VIKTIGA REGLER
 • Problem eller frågor kontakta 0733-755 990 eller maila till info@dogpark.se
 • Viktig regel: Klappa inte på andra hundar utan ägarens tillåtelse, ta inte ögonkontakt med hunden eller prata med hunden om inte hundägaren säger något annat. Det här är hundarnas park inte människornas och då ska de få leka, utforska, upptäcka nya vänner och världen på deras villkor :)
SKÖTSEL
 • Observera att hundparken är stängd till kl. 12.00 varannan fredag (udda veckor) för regelbundet underhållsarbete som gräsklippning och se över staketet mm.
 • Hundparken städas och ses över av Dogpark Uddevalla.
 • Säkerhetsrutiner, läs nedan.
Regelöverträdelser - Om det mot förmodan uppdagas att du inte följer våra regler för hundparken blir din tagg spärrad. Spärren upphävs genom att ta kontakt med oss mot en kostnad på 2000 kr.

Säkerhetsrutiner

För oss på Dogpark Uddevalla har säkerhet högsta prioritet. Vi har därför systematiska och dokumenterade säkerhetskontroller regelbundet. Vår personal har tydliga rutiner för vårt säkerhetsarbete. Läs gärna mer om våra rutiner:

Veckovis

Varje vecka kontrollerar och dokumenterar vi:
 • Att belysning fungerar
 • En fördjupad kontroll av alla hinder
 • Att parken är hel och ren
 • Staketet

Månadsvis

Varje månad kontrollerar och dokumenterar vi:

 • Entrédörr och alla grindar
 • Förbandsmaterial/första hjälpen

Årlig

Varje år har vi besiktning av extern oberoende besiktningsman som utreder säkerheten och hjälper oss att identifiera, förebygga och eliminera potentiella risker. Varje år kontrollerar vi även:
 • Funktion inbrottslarm
 • Olycksfallsutbildning
 • Utbildar alla medlemmar hur parken ska användas för allas trivsel